Wat is SROI?

Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen voor zich zelf SROI eisen stellen, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat. Ook kunnen bedrijven, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding, een SROI verplichting opgelegd krijgen. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is een aanbesteding?

“Aanbesteden” houdt in dat een leverancier offertes aanvraagt voor een specifieke dienst, levering of werk. Overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen zijn verplicht om opdrachten middels de aanbestedingsprocedure in de markt te zetten (aanbestedingswet). Als resultaat kunnen kleinere ondernemingen ook meedingen naar een overheidsopdracht. Jaarlijks wordt op deze manier voor 60 miljard aan producten en diensten ingekocht door de overheid. De overheid neemt sinds 2011 bij een aanbesteding SROI (Social Return On Investment) als voorwaarde op. Deze verplichting dient door de opdrachtgever of onderaannemer ingevuld te worden (beide zijn verantwoordelijk).

IS SROI altijd een kostenpost?

SROI verplichtingen hoeven niet als lasten te worden gezien om het eenvoudige feit dat de medewerkers vanuit CV prima plaatsbaar kunnen zijn op de voorkomende functies binnen de meeste betrokken projecten. De grootste lasten liggen in het zoeken naar en selecteren van de juiste kandidaten. Indien dit op de juiste manier wordt ingevuld is de SROI verplichting een investering die zowel maatschappelijke als financiële voordelen oplevert voor alle betrokken partijen (medewerker, werkgever en overheid).

Invulling van SROI bij aanbesteding

Ons doel is dan ook om SROI op een dusdanige manier in te vullen dat kandidaten volwaardig en met een toegevoegde waarde participeren binnen het project. Wij nemen gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) uitkeringsgerechtigden in dienst en ondersteunen hen bij de re-integratie richting en op de arbeidsmarkt. Ons doel is om deze enthousiaste uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen en tegelijkertijd bedrijven te helpen hun SROI-verplichting en vacatures in te vullen.

Wat is het verschil tussen de SROI verplichting en de banen-afspraak?

De SROI verplichting is een contractvoorwaarde die gesteld wordt bij het gunnen van een opdracht middels het aanbestedingsproces. Indien een ondernemer wil meedingen in het krijgen van opdracht zal hij/zij moeten opstellen op welke manier de SROI verplichting zal worden voldaan. De banen-afspraak geldt niet alleen bij een aanbesteding maar is voor elk bedrijf met meer dan 25 werknemers van toepassing. Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken om samen 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap tot 2026. Werkgevers moeten voor 80% van deze banen zorgen in de aankomende jaren. Als eind 2015 niet voldoende banen zijn gerealiseerd om deze “afspraak” te realiseren zal de quotumregeling in gaan. Dit betekent dat bedrijven, met meer dan 25 werknemers, verplicht worden gesteld om een bepaald aantal mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen.